Hvad sker der, når vi sover for lidt eller dårligt?

I denne artikel kan du læse mere om konsekvenser af søvnproblemer. Psykolog Danielle Dahlhus, som er søvnekspert, fortæller, hvordan dårlig søvn påvirker os både fysisk og psykisk.

zzZøvnproblemer

Ole Lukøje er langtfra den eneste, der ved, at for lidt søvn og dårlig søvn medfører træthed. Desværre er træthed blot en blandt mange konsekvenser af søvnproblemer.

Øget risiko for udvikling af psykiske lidelser

Forskning og erfaringer fra klinisk praksis dokumenterer, at for lidt søvn og dårlig søvn nedsætter vores mentale trivsel. Det nedsætter vores livskvalitet, forværrer vores humør og dræner os for energi. Det medfører bl.a., at man kan miste både lysten og overskuddet til at lave ting såvel som se andre mennesker. Søvnforstyrrelser besværer derved også ofte vores sociale liv.

Når vi sover dårligt eller sover for lidt, har vi højere risiko for at udvikle eller opleve forværring i psykiske lidelser og tilsande. Blandt andet ses en øget forekomst af stress, angst, depression, ADHD, bipolar lidelse, autisme, OCD og selvmordsadfærd (Jennum et al., 2015; Malik et al., 2014; Riemann et al., 2017).

Dårlig søvn medfører flere fysiske sygdomme og nedsat immunforsvar

Ligeledes påvirker søvnforstyrrelser vores fysiske sundhed negativt. Vi bliver nemlig ikke kun trætte, men får også en øget risiko for udvikling og forværring af forskellige sygdomme. Blandt disse ses eksempelvis type-2 diabetes, kardiovaskulær sygdom/hjertekarsygdomme, hovedpine, fysiske smerter, overvægt og demens (Statens Institut for Folkesundhed, 2018; Riemann et al., 2017; Jennum et al., 2015).

Både vores hjerne og krop har brug for nok søvn. Får vi ikke nok søvn, svækkes vores immunforsvar. Det fører til, at vi oftere bliver syge og har mere sygefravær.

Forkortet levetid

For lidt søvn og dårlig søvn er forbundet med en forkortet levetid (Liu et al., 2017; Riemann et al., 2017; Malik et al., 2014). Dette skyldes flere ting. Bl.a. at søvnproblemer giver øget risiko for selvmord. Derudover øger det som beskrevet risikoen for udvikling af andre lidelser (både psykiske og fysiske), som i sig selv kan forkorte levetiden.

En af de andre primære årsager er, at søvnforstyrrelser øger risikoen for ulykker. Det gælder både trafikulykker og arbejdsulykker (Liu et al., 2017; Léger et al., 2014; Laugsand et al., 2014; Sivertsen et al., 2009a,b). I i de værste tilfælde kan disse ulykker føre til død.

Søvnproblemer påvirker arbejde/uddannelse negativt

Vores hjerne har brug for søvn. Får vi ikke nok søvn, oplever vi kognitive udfordringer. Det kommer bl.a. til udtryk i nedsat koncentrationsevne, dårligere hukommelse, forringet opmærksomhedsevne og dårligere indlæringsevne. Konsekvenserne heraf er overordnet, at vi præsterer betydeligt dårligere. Vi bliver således mere ineffektive i vores arbejde, vi laver flere fejl og er langsommere. Derudover har det ofte en negativ indvirkning på vores sociale relationer på arbejdspladsen og udfordrer vores samarbejdsevner.

Som nævnt ovenfor medfører søvnproblemer også højere sygefravær, hvilket i sig selv kan påvirke vores arbejdsliv negativt. Nogle må sygemelde sig helt fra arbejde i kortere eller længere tid ”kun” på grund af søvnproblemer. Dette vidner om, hvor invaliderende søvnproblemer kan være.

Større risiko for misbrug

Søvnforstyrrelser er forbundet med en større risiko for, at man udvikler et misbrug enten kortvarigt eller langvarigt (Bruce et al., 2017). Det gælder misbrug af alkohol, rygning og stoffer.

Nogle voksne med søvnproblemer bruger periodevist eller fast alkohol, hast etc. som en slags selvmedicinering. Det gør de, fordi de oplever, at denne hjemmelavede ”sovepiller” f.eks. kan hjælpe dem til at falde hurtigere i søvn. Alkohol, hash og lign. er dog altid farligt og uhensigtsmæssigt som ”sovemedicin”. Udover de negative følger, som indtaget af disse i sig selv medfører, ved vi også fra forskning, at selvom alkohol kan gøre det nemmere for nogen at falde i søvn, nedsætter alkohol vores søvnkvalitet og forkorter søvnlængden.

Alkohol, hash og lign. kan desuden ikke fjerne søvnproblemerne, men kan kun virke dulmende. Effektiv behandling og fjernelse af søvnproblemerne kan en søvnekspert heldigvis hjælpe med.

Som psykolog med speciale i søvn har jeg oplevet en del unge og voksne, som i desperation bruger alkohol m.m. til at falde i søvn. Selvom det aldrig er hensigtsmæssigt og altid frarådes, forstår jeg godt, hvad der kan drive personerne ud i disse ekstreme metoder. For et liv med søvnproblemer er svært og kan i nogle tilfælde næsten være ulideligt. Lige præcis derfor anbefaler jeg, at man opsøger en søvnekspert, så man kan få bugt med søvnproblemerne.

Du kan få hjælp til at sove bedre

Alle mennesker oplever i større eller mindre grad dårlig søvnkvalitet og forkortet søvnlængde. Det er helt naturligt. Selvom det kan være irriterende, er det ikke farligt.

Oplever man til gengæld, at man i en længere periode har haft problemer med søvnen, eller at det er et tilbagevendende mønster, kan det være en god idé at søge hjælp. Det samme gælder, hvis man generelt føler, at ens hverdag i større eller mindre omfang er begrænset og negativt påvirket af søvn. Hvis du ikke synes, at din søvn forløber optimalt, er der som udgangspunkt ingen grund til at vente med at få hjælp til at sove bedre. Som ovenstående viser, er der mange negative og alvorlige konsekvenser af søvnproblemer.

Jo hurtigere du får hjælp, jo hurtigere (og billigere) kan du sove godt

Faktisk er der til gengæld god grund til netop at komme i gang hurtigt med behandling. Jeg har forsket i søvn og efterhånden behandlet flere hundrede klienter, som har haft udfordringer med søvnen. Hos mig er behandlingen en kombination af optimering af de biologiske søvnforhold og metakognitiv terapi. Min erfaring som søvnekspert er, at jo hurtigere man kommer i gang, jo hurtigere og lettere kan man sove bedre.

På den måde kan mange spare sig selv for både gener og penge ved at opsøge kvalificeret hjælp så snart, man oplever, at søvnen udgør et problem i ens hverdag. Altså hvor det ikke blot har varet i et par dage eller lignende. Her kan specialiseret søvnbehandling løfte hele livskvaliteten.

Tager man fat om problemerne hurtigt i stedet for at lade det stå til, er min erfaring, at mange klienter så også kan nøjes med færre samtaler. Således har flere af mine klienter efter få samtaler opnået at sove bedre og derved også slippe for de mange negative konsekvenser af søvnproblemer.

Scroll to Top