Behandling af søvnproblemer hos børn

Har dit barn svært ved at falde i søvn? Eller problemer med at sove alene, er generet af natlige opvågninger, lider af mareridt, har angst eller inde uro i forbindelse med søvn eller sengetid? Det kan også være problemer med at sove ude eller vågner for tidligt? Så er der hjælp at hente hos psykolog Danielle Dahlhus.

Hvor mange børn har søvnproblemer?

Når børn har problemer med søvnen, påvirker det ikke kun barnet, men som regel hele familien. Rigtigt mange børn lider af udfordringer med søvnen. Faktisk er søvnproblemer så udbredte, at man hos Sundhedsstyrelsen (2022) beskriver, at de er meget almindelige. Dette gør dog ikke problemerne mindre alvorlige.

For nogle varer søvnproblemerne kun i en relativt kort periode, mens det for andre kan vare flere år. For nogle bliver det en kronisk tilstand. Derfor er det vigtigt at behandle søvnforstyrrelser.

       Forskning viser:

Tegn på søvnproblemer hos børn

Nedenfor finder du de mest almindelige symptomer på, at dit barn sover for lidt eller for dårligt. Barnet behøver langt fra have alle symptomer for at have en søvnforstyrrelse.

Kognitive og følelsesmæssige symptomer:

 • Koncentrationsbesvær.
 • Nedsat hukommelsesevne.
 • Nedtrykt.
 • Humørsvingninger.
 • Nedsat opmærksomhedsevne.
 • Angst for ikke at kunne sove.
 • Indre uro.
 • Modløshed.
 • Bange for at sove alene eller væk fra hjemmet.
 • Øget irritabilitet, kortere lunte.
 • Nedsat motivation.
 • Problemer i skolen.

Fysiske symptomer:

 • Træthed.
 • Hovedpine.
 • Øget sygefravær.
 • Barnet føler sig ikke frisk og veludhvilet.
 • Smerter i kroppen.
 • Muskelømhed.
 • Ondt i maven.
 • Øget hjertebanken.
 • Rastløs.
 • Uro i kroppen.
 • Aggressiv adfærd.
 • Flere konflikter med andre.
 • Tegn på overbelastning.

For lidt samt dårlig søvn hos børn skal tages alvorligt

Når børn sover for lidt eller dårligt, oplever de negative konsekvenser. Dårlig søvn fører nemlig ikke kun til træthed. Det øger også risikoen for psykiske lidelser (bl.a. angst, ADHD, depression m.m.) og fysiske lidelser (bl.a. diabetes, overvægt og hovedpine).

Forskning viser, at når børn sover dårligt, nedsættes deres koncentrationsevne, hvilket bl.a. påvirker skolegangen negativt. Mennesker med søvnproblemer er oftere syge og har højere fravær. Listen over de negative ting, der sker, når børn sover for lidt eller dårligt, er lang. Derfor er det vigtigt at tage hånd om søvnproblemerne og søge hjælp til at opnå bedre søvn. Er du nysgerrig på at vide mere om, hvad der sker, når børn har dårlig søvnkvalitet? Så læs mere ved at trykke her.

Børns søvnproblemer bliver ofte overset

Symptomer på søvnproblemer og de udfordringer, de medfører, kan let forveksles med andre lidelser og tilstande. Blandt andet derfor bliver søvnforstyrrelser ofte overset. Endvidere er der mange fagpersoner, som ikke har ekspertise i søvnproblemer og derfor ikke formår at spotte dem, hvilket bl.a. kan lede til fejlbehandling.

Symptomerne ved søvnbesvær kan eksempelvis ligne mange af symptomerne, der ses ved ADHD. Dette medfører, at nogle børn får en ADHD-diagnose, selvom der i virkeligheden er tale om udfordringer og symptomer forårsaget af problemer med søvnen. Man kan også godt både have ADHD og søvnproblemer, ligesom man kan have enten ADHD uden søvnproblemer eller søvnproblemer uden ADHD.

Få hjælp af en behandler på ekspertniveau

Dette understreger netop, at det kræver en fagperson med ekspertise i søvn at kunne lave den rette udredning og dernæst behandling. Ellers risikerer man at blive helt overset eller få en forkert behandling.

I mit arbejde som psykolog med speciale i søvn har jeg bl.a. arbejdet meget med søvnproblemer og ADHD. Jeg har ligeledes forsket i området. Nogle gange får jeg børn ind i min klinik, som udviser markante tegn på ADHD, men her aftaler jeg eksempelvis altid med forældrene, at vi behandler søvnproblemerne først. Når der så er styr på den del, kan vi se på, om der fortsat er tilstrækkeligt med symptomer til stede på ADHD, eller om disse er aftaget undervejs som følge af søvnbehandlingen. Det er vigtigt at lave en grundig undersøgelse af, og det kræver en fagperson med specialiseret viden i søvn at kunne adskille forskellige symptomer fra hinanden. 

Behandling af søvnproblemer hos børn

Nationale og internationale guidelines;

 • Anbefaler psykologisk søvnbehandling til børn, der ikke kan sove.
 • Fremhæver at sovemedicin ikke bør være førstevalg (sovepiller, melatonin etc.).
 • Understreger at adfærdsmæssige tiltag og specifik rådgivning bør bruges til børn, som har svært ved at sove.

Bedre søvn efter 5 samtaler

Et behandlingsforløb hos mig, psykolog Danielle Dahlhus, består typisk af 5 samtaler. Første samtale består altid af en grundig udredning, hvor jeg undersøger præcis, hvilke søvnproblemer, der er i spil hos barnet. Derudover aftaler vi bl.a. mål for behandlingen. Her spørger jeg således ind til, hvad det er, familien gerne vil opnå. Det kunne f.eks. være: At barnet kan falde i søvn i gennemsnit inden for 30 minutter, at barnet kan sove alene, at barnet får større ro i forbindelse med sengetid, at barnet ikke vågner alt for tidligt osv.

På baggrund af første samtale vurderer jeg således, hvilke redskaber og metoder, vi løbende skal anvende for at opnå de ønskede mål.

Søvnhygiejne

Forskning dokumenterer, at søvnhygiejne fører til bedre søvn hos børn. Effekten afhænger dog af, at psykologen/behandleren er kompetent inden for dette område. Jeg behandler søvnproblemer hos børn, unge og voksne, og jeg underviser ligeledes andre fagpersoner (bl.a. læger, sygeplejersker, psykologer m.m.) i, hvordan man netop spotter samt behandler søvnproblemer. Min erfaring er, at det er de færreste fagpersoner, som faktisk ved, hvordan man behandler søvnproblemer – og som har kompetencerne til det.

Efter at have undervist mange sundhedspersoner i søvnbehandling, har jeg eksempelvis erfaret, at mange ikke ved, hvordan man anvender søvnhygiejne optimalt. Ofte er det også et spørgsmål om, at der inden for det offentlige sundhedsvæsen desværre ikke afsættes nok økonomiske midler til behandling heraf, hvorfor det nedprioriteres.
Det medfører bl.a., at jeg i min klinik møder mange familier, som i et vis omfang har prøvet søvnhygiejne, men som ikke har opnået tilstrækkelig effekt heraf. Når jeg hjælper dem på ny, oplever langt de fleste af familierne succes – nogle gange kombineret med andre redskaber, jeg tilpasser familien.

Kognitiv adfærdsterapi (CBT-i) til børn

Når børn ikke kan sove eller har udfordringer med søvnen, anvender jeg ofte også kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller somme tider metakognitiv terapi. Hvilken, jeg anvender, afhænger af den enkelte situation. Som psykolog med speciale i søvn har jeg hele tiden fokus på at udvælge de metoder og strategier, som skaber en bedre søvn for det enkelte barn. Der findes derfor ingen standard behandling til alle familier.

Vejledning, undervisning og konkrete strategier

I hele forløbet vejleder jeg forældrene i, hvordan de forskellige redskaber skal anvendes. Når søvnbesværet eksempelvis består i, at barnet ikke kan sove alene, lægger jeg også en klar plan sammen med forældrene for, hvordan og hvorledes dette skal gribes an. Det bliver således detaljeret og meget håndgribeligt for forældrene at gå til.
Derudover psykoedukerer jeg også altid i søvn. Det vil sige underviser forældre i, hvad søvn er, og hvordan den forløber.

Kort og effektivt forløb

Som tidligere nævnt varer et forløb typisk 5 samtaler og strækker sig over 2-3 måneder. Nedenfor kan du finde anbefalinger fra familier, der tidligere har været i et forløb, fordi deres barn har haft svært ved at falde i søvn, sove alene, har haft angst ifm. sengetid og lign. Du kan finde informationer omkring priser, og hvordan du booker tid ved at trykke her.

Anbefalinger fra tidligere familier

“Vi tøver ikke med at anbefale Danielle til andre forældre, som kæmper med søvnudfordringer hjemme. Vi fik hjælp til at komme ud af det og kan kun sige til andre: kom i gang”.

– Forældre til barn på 10 år

“Vores søn sagde midt i en historie under aftensmaden: “Det var, da vi var hos hende søvndronningen”. Det siger vist alt :-)”.

– Far til barn på 8 år

”Min søn på 12 år har aldrig kunnet falde i søvn eller sove alene, uden en voksen sov sammen med ham. Det gik efterhånden ud over hele familiens trivsel og vi blev anbefalet et søvnforløb hos Danielle.
Forløbet har været livsændrende for vores søn og dermed vores familie.
Danielle fik ret hurtigt indblik i problematikkerne og lagde en plan for vores forløb. Vores søn falder nu selv i søvn og sover alene på eget værelse hele natten. En ting vi troede var umuligt for bare 6 mdr siden. Vi vil helt klart anbefale et forløb hos Danielle. Jeg ved godt det næsten lyder for godt til at være sandt…. Vi er så taknemmelige for den hjælp, Danielle har givet vores familie.”

– Mor til 12-årig dreng

Ofte stillede spørgsmål

Tryk på kasserne for at læse mere.

Scroll to Top