Søvnbehandling

Læs her om behandling af: Problemer med at falde i søvn. Natlige opvågninger. Tankemylder ved sengetid. Angst for ikke at kunne sove. Problemer med at man vågner for tidligt. Mareridt. Træthed i løbet af dagen.

Få hjælp til at sove bedre

Vi mennesker bruger omkring en tredjedel af livet på at sove, men rigtig mange af os oplever søvnproblemer i løbet af livet. For nogen varer det kort tid, for andre er det en kronisk tilstand. Så hvad gør man, hvis man ikke kan falde i søvn, hvis man ikke kan sove længe nok, hvis man vågner mange gange i løbet af natten, eller hvis man har angst forbundet med sengetid?

Psykologisk søvnbehandling anbefales i internationale retningslinjer

I både nationale og internationale anbefalinger fremhæves rådgivning (herunder søvnhygiejne) og psykologisk behandling som førstevalg (Jennum et al., 2015; Riemann et al., 2017; ACP, 2016).

Dette skyldes først og fremmest, at forskning af høj videnskabelig kvalitet dokumenterer, at psykologisk søvnbehandling er effektiv (Riemann et al., 2017).

Psykologisk søvnbehandling virker bedre end sovemedicin

To meta-analyser (Mitchell et al., 2012; Smith et el., 2002) har samlet forskningsstudier, som direkte har sammenlignet sovemidler og psykologisk søvnbehandling (CBT-I) og således undersøgt, om sovemedicin eller psykologisk søvnbehandling virker bedst. Forskningsstudierne viser, at psykologisk søvnbehandling har bedre langtidsvirkninger.

Sovemedicin har bivirkninger og virker langtfra altid

Derudover er søvnhygiejne og psykologisk søvnbehandling mere skånsom end medicin mod søvnløshed. Sovemedicin har en lang række bivirkninger, hvorfor mange ikke kan tage sovemedicin eller ønsker det. I mange tilfælde virker sovemedicinen heller ikke. Enten udebliver effekten helt, eller den er utilstrækkelig. Årsager til at sovemedicin ikke virker kan du eksempelvis læse mere om her.

Forskning viser desuden, at psykologisk behandling sammenlignet med sovemidler også har den fordel, at det samtidig kan bidrage til at afhjælpe andre udfordringer, eksempelvis angst, depression, stress m.m. På den måde kan man således få ekstra effekter gennem psykologisk behandling.

“Hjælp, jeg kan ikke sove”

Behandlingsforløb mod søvnproblemer

Forskning og klinisk erfaring viser, at søvnproblemer kan behandles effektivt via psykologisk søvnbehandling. I et behandlingsforløb får du forskellige psykologiske samt adfærdsmedicinske redskaber og strategier, der specifikt hjælper til at løse dine problemer. Behandlingen består af metakognitiv terapi (MCT), som er en relativt ny men meget effektiv behandlingsmetode til bl.a. søvnproblemer. Nogle gange anvender jeg dog i stedet kognitiv adfærdsterapi (CBT). Dette gør jeg i tilfælde, hvor jeg på baggrund af min faglige viden og erfaring vurderer, at denne metode vil hjælpe bedst.


Du modtager derudover vejledning og støtte i at etablere en god søvnhygiejne, som består i at skabe gode vaner og handlinger i din hverdag, som optimerer de biologiske processer, der er involveret i søvn. Søvnhygiejne er dokumenteret som effektiv og fremhæves i både nationale og internationale retningslinjer som førstevalg i behandlingen af søvnproblemer.

Flere års forskning i søvn

Jeg har i flere år arbejdet specifikt med behandling af søvnproblemer og forsket dybdegående i området. I min forskning har jeg bl.a. udviklet en psykologisk søvnbehandling, som er blevet testet videnskabeligt i flere forskningsprojekter. Bl.a. i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Nordjylland. Min behandling er således baseret på forskning i søvnproblemer sammenholdt med min psykologiske baggrund.

Når jeg behandler søvnløshed, dårlig søvnkvalitet, for lidt søvn m.m., fokuserer jeg på at give dig viden, konkrete redskaber og terapi. Mit mål er at sikre, at du hurtigst muligt sover bedre og således ikke længere har brug for mig.

Hvad sker der, når vi sover for lidt?

Forskning viser bl.a., at søvnproblemer:

Derfor skal vi forholde os til vores søvn. Vi skal ikke tage søvn alt for seriøst, men vi bør være opmærksomme på, at søvn ligesom kost, motion og lign. er vigtig for vores generelle sundhed og trivsel.

Kort behandlingsforløb (5 samtaler)

Pris per samtale: 1.250 kr.

I mange tilfælde kan problemer med at falde i søvn, natlige opvågninger, træthed, for lidt søvn, mareridt og uro/angst omkring sengetid behandles effektivt i løbet af 5 samtaler. Et kort behandlingsforløb er derfor nok for en stor andel af mine klienter. Jeg behandler søvnproblemer hos både børn, unge og voksne. Her på hjemmesiden kan du læse meget mere om, hvordan jeg arbejder som psykolog.

Anbefalinger

Langt størstedelen (over 80 %) af mine klienter opnår markant bedre søvn efter et kortvarigt forløb hos mig. Det består bl.a. i, at de falder hurtigere i søvn, sover mere, er sluppet af med angst for at sove eller angst for ikke at kunne sove, ikke længere har problemer med at de vågner om natten m.m.

Her kan du læse anbefalinger fra nogle af mine tidligere klienter.

Scroll to Top