"Mit barn har svært ved at sove"

Hvad sker der, når børn sover for lidt eller dårligt? Og hvornår skal man søge hjælp?
Læs mere i denne artikel skrevet af psykolog Danielle Dahlhus, der er en af landets førende eksperter i søvn.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af disse sætninger? Så er der hjælp at hente.
  • Mit barn har svært ved at sove.
  • Mit barn vågner for tidligt.
  • Mit barn lider af mareridt.
  • Mit barn kan ikke falde i søvn.
  • Mit barn kan ikke sove alene.
  • Mit barn kan ikke sove andre steder.
  • Mit barn er bange for at skulle i seng.
  • Mit barn vågner om natten.
  • Mit barn sover for lidt.

Få hjælp og behandling af en specialist

Dårlig søvn hos børn kan behandles

Hos psykolog Danielle Dahlhus, der er specialiseret i søvnbehandling og bl.a. har forsket i området, tilbydes forældre et kortvarigt behandlingsforløb. Langt størstedelen (over 80 %) opnår den ønskede bedre søvn inden for 5 samtaler. Søvnbehandlingen henvender sig til børn fra 6 år og op (læs mere her).

Samtalerne tilbydes både online og fysisk i Aarhus.

  
Sundhedsstyrelsen anbefaler psykologisk søvnbehandling

I danske såvel som udenlandske retningslinjer over, hvordan man bedst behandler søvnproblemer hos børn, bliver psykologisk søvnbehandling og rådgivning fremhævet som det klare førstevalg (Sundhedsstyrelsen, 2022).
Sovepiller og medicin har ofte en betydelig række bivirkninger. Men ofte hjælper medicinen heller ikke børnene til bedre søvn. I de fleste tilfælde skyldes søvnbesvær adfærdsmæssige og tankemæssige udfordringer. Disse kan sovemidler ikke afhjælpe. I nogle tilfælde kan sovemedicin kort maskere symptomerne, men her varer medicinen som regel kun kortvarigt.
En reel løsning på og dermed behandling af søvnproblemerne kræver således, at man får den rette hjælp til at andre de adfærdsmæssige og/eller tankemæssige forhold, der skaber søvnproblemerne. På den måde kan man som familie ikke blot behandle søvnproblemerne her og nu, men ligeledes forebygge, at barnet sover dårligt eller for lidt igen senere i livet.

Hvornår skal man søge hjælp?

Egentlig findes der ikke noget specifikt tidspunkt for, hvornår man skal søge hjælp mod søvnproblemer. Der er altså ikke en regel om, at man skal have haft det i mindst 3 måneder eller lignende.
Hvis man som forælder oplever, at ens barn har udfordringer ift. søvnen, som påvirker barnet negativt, kan man søge hjælp. Nogle gange opstår søvnproblemer meget akut, mens de andre gange har varet i lang tid. Som psykolog med speciale i søvn er min erfaring, at jo hurtigere man får hjælp mod søvnproblemerne, jo hurtigere og nemmere er de at behandle. Bl.a. derfor har nogle kun brug for 3 samtaler hos mig.

Så – hvis barnet selv eller du synes, at dit barn har søvnproblemer, er det værd at overveje at få hjælp hos en søvnekspert, så barnet kan få bedre søvn. Vi ved også fra forskning, at dette netop reducerer risikoen for, at søvnproblemerne bliver endnu værre og kan ende med at følge barnet ind i voksenlivet. Så hvis dit barn har svært ved at sove, er det vigtigt både her og nu at hjælpe, men også på den lange bane.

Hvad sker der, når børn sover for lidt?

Når børn har søvnproblemer, er det vigtigt at tage hånd om det hurtigst muligt. Både for at afhjælpe problemerne nu og ligeledes for at undgå, at det udvikler sig yderligere negativt. Hvis dit barn har svært ved at sove, er du sikkert allerede bekendt med, at det kan give en masse udfordringer. Søvnproblemer nedsætter børns trivsel og velfærd, da de har en lang række negative konsekvenser, som rækker langt ud over den åbenlyse følge i form af træthed.

Højere risiko for psykiske lidelser

Dårlig søvn og for lidt søvn øger risikoen for udvikling og forværring af psykiske lidelser (bl.a. angst, depression, ADHD, autisme, stress m.m.) og nedsætter generelt den mentale sundhed markant (Lundahl et al., 2015; Segal & Carmona, 2022; Lam & Lam, 2021; Whelan et al., 2022; Hemmi et al., 2011; Stores, 2015;  Cortese et al., 2020; Shochat et al., 2014). Børn med søvnproblemer rapporterer eksempelvis om lavere livskvalitet og trivsel, mens risikoen for selvmordsadfærd er større.

Den fysiske sundhed nedsættes markant

Ser vi på den fysiske sundhed, har søvnproblemer også en negativ indvirkning på os (Fatima et al., 2016; Altevogt & Colten, 2006;. Stores, 2015; Shochat et al., 2014; Horwood et al., 2019; Windsor et al., 2021). Det øger risikoen for udvikling og forværring af en lang række sygdomme og tilstande. Herunder hører bl.a. mavesmerter, hovedpine, diabetes, svimmelhed, epilepsi og overvægt. Generelt forringer det vores fysiske sundhed betydeligt, f.eks. fordi det svækker vores immunforsvar.
Der ses også et markant højere sygefravær hos børn med søvnproblemer sammenlignet med børn uden.

Skolelivet påvirkes negativt

De fleste af os har oplevet, at hvis vi sover dårligt en nat, bliver vi ikke kun trætte. Vi får også sværere ved at koncentrere os, vi glemmer hurtigere, vi er mere ufokuserede og har ofte en kortere lunte. Disse ting gør sig ligeledes gældende hos børn.

Når børn har udfordringer med søvnen, bliver det sværere at gå i skole. Det gælder både ift. det faglige, fordi det svækker vores indlæring, men ligeledes ift. det sociale. Derved fører søvnforstyrrelser bl.a. ofte til lavere karakterer, men også til flere udfordringer med jævnaldrende og kan begrænse barnets sociale liv.

Hele familien rammes af barnets søvnproblemer

Når et barn har svært ved at sove (f.eks. at barnet ikke sover nok eller har et problematisk forhold til søvnen), tærer det som regel på familien som helhed (Sung et al., 2008). Udover den frustration og de bekymringer, det kan give forældre, når barnet ikke sover nok, leder det ofte til øgede konflikter. Det kan både være mellem forældrene og barnet, men også forældrene imellem.

Derudover kan dårlig søvn give mange praktiske udfordringer og begrænsninger. Eksempelvis hvis barnet ikke kan sove alene eller ikke tør sove væk fra hjemmet. Det kan begrænse forældrenes hverdag, alenetid, muligheder for rejse m.m. Dermed bliver søvnproblemerne en belastning for hele familien.

Anbefalinger fra tidligere familier

“Jeg ville ønske, der for længe siden var nogen, der havde fortalt os, man kunne få hjælp hos Danielle. Efter et kort forløb hos Danielle har vores datter slet ingen søvnproblemer længere. Jeg vil klart sige til min læge, at han skal sende alle hans patienter med søvnproblemer ned til Danielle, så de kan få den rette hjælp.”

– Mor til datter på 12 år

“Nu er der gået mere end 6 måneder siden, vi afsluttede forløbet hos Danielle, og vores datter sover bare stadig derudad.

– Mor til datter på 8 år

“Vores søn (11 år) har haft store problemer med søvnen siden, han var knap 3 år. Han har fx aldrig kunne sove alene, men han havde også meget svært ved at falde i søvn og sov generelt rigtigt uroligt. Det har påvirket både ham og os som familie og har gjort mange ting svært. Blandt andet skole.
Vores søn har også ADHD og autisme. Vi fik anbefalet Danielle af en læge i vores familie, som har været på kursus ved hende.
Vi har virkelig været overraskede over så hurtigt vores søn har fået god søvn, og nu sover han altså alene hver aften på sit eget værelse. Det kunne aldrig ske før. Danielle er god til at sætte ind med de rette strategier og også at støtte os som forældre i processen. Det var helt sikkert vigtigt for os.”

– Forældre til barn på 11 år

Scroll to Top