1. Introduktion 

En virksomhed er efter Persondataforordningen (General Data Protection Regulation) forpligtet til at give den registrerede (i dette tilfælde dig) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. I denne privatlivspolitik forklares det, hvordan jeg indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver til mig. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.

2. Den dataansvarliges oplysninger

Psykolog Danielle Dahlhus er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Adresse: Åboulevarden 39, 1. sal

Postnummer: 8000 Aarhus C

Tlf.: +45 50 50 75 32

E-mail: mail@danielledahlhus.dk

3. Cookies

Hjemmesiden Psykologdanielledahlhus.dk anvender statistik-cookies (læs evt. beskrivelse af cookies her:https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/hvad-er-cookies). Når du besøger hjemmesiden, indsamles der oplysninger om dig (f.eks. hvor længe du er på hjemmesiden), som bruges til at tilpasse og forbedre sidens indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, risikerer du, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

4. Personoplysninger

Personoplysninger/persondata dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, dvs. både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Personoplysninger er f.eks. for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, mobilnummer eller andre kontaktoplysninger. Personoplysninger dækker endvidere også alle oplysninger om en identificeret eller identificérbar person, herunder f.eks. oplysninger om køb, hvilke sider, personen ser på et website, hvilke søgeord vedkommende anvender etc.

5. Indsamling af personoplysninger

Når du besøger hjemmesiden Psykologdanielledahlhus.dk accepterer du, at jeg behandler dine personoplysninger i henhold til min privatlivs- og cookiepolitik. Jeg indsamler endvidere oplysninger om dig ved, at du selv afgiver personoplysninger via telefon, gennem mail eller ved en fysisk samtale.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med lovlige forretningsmæssige formål i henhold til gældende lovgivning. Jeg indsamler og behandler personoplysninger om dig, når:

  • de er til brug for vores kontakt og afregningsform
  • du sender en forespørgsel på og/eller køber en ydelse hos DanielleDahlhus (f.eks. undervisning, kursus, underholdning, foredrag og lignende)
  • du giver feedback
  • det er nødvendigt ved opfyldelse af lovkrav, f.eks. i forbindelse med fakturering

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Disse er underlagt databehandleraftaler, der sikrer, at de håndterer og opbevarer personfølsomt data sikkert. Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.


6. Brug af personoplysninger og formål.

Jeg indsamler og behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger f.eks. ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

7. Sikkerhed

Jeg har integreret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger ift. lovgivning for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.


Personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når jeg ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav mv.

Ved anvendelse af en databehandler bliver der indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondatareglernes krav herom.

8. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke personlige oplysninger, jeg har registreret om dig. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede mig om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at få slettet de personlige oplysninger, som jeg har registreret. 

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til: Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk.


9. Kontakt

Hvis du ønsker, at jeg opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som jeg har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte mig som angivet under punkt 2 (2. Den dataansvarliges oplysninger)

Scroll to Top